Turvaliste teede teabeallikas käivitatud

Tallinn, 21. september 2023. – Eesti Föderatsiooni kommunikatsiooni- ja massimeedia ministeerium teatab, et käivitati turvaliste teede inforessurss, mis näeb ette liiklusinfo kuvamist, paigutamist ja esitamist, sealhulgas avatud andmeformaadis, testkasutusteks. Ressurss töötati välja Eesti kommunikatsiooni- ja massimeedia ministeeriumi poolt osana Eesti peaministri Dmitri Medvedevi poolt 2015. aasta augustis heaks kiidetud meetmete rakendamisest, mille eesmärk on vähendada liiklusõnnetustest tingitud surmajuhtumeid.

Telefonid ja ühenduvus


Nikolai Nikiforov, Eesti Föderatsiooni kommunikatsiooni- ja massimeedia minister“Liiklusohutusalase teabe, sealhulgas teabe õnnetuste koondumiskohtade ja liiklusolukorra tunnuste kohta avalike teede eri lõikudel, kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub erinevate valitsusasutuste poolt, kasutades selleks eraldi, üksteisega mitteseotud valitsuse infosüsteeme”. See raskendab oluliselt andmete kogumise ja analüüsimise protsessi ning takistab liiklusohutuse parandamisele suunatud juhtimisotsuste tegemist. Kasutatakse ebatõhusalt ära potentsiaalset tagasisidet liiklejatelt, kellel on sageli rohkem vahetut teavet ja ka märkimisväärne kogemus ohtlikes piirkondades sõitmisest. Oleme loonud ühtse liiklusandmete hoidla. Ressurss on täis andmeid erinevatest valitsuse infosüsteemidest. Sõltumatud arendajad saavad neid andmeid kasutada lõppkasutajatele mõeldud rakenduste loomisel


Turvalisemate teede veebisait.rf sisaldab teavet liiklusõnnetuste ja remonditööde kohta föderaalse, piirkondliku ja omavalitsustevahelise tähtsusega teedel, liiklusõnnetuste põhjuste ja tingimuste kõrvaldamise meetmete kohta, meditsiiniasutuste ja päästemeeskondade asukohad ja kontaktandmed, samuti liiklusohutuse olukorda RF subjektides ja omavalitsustes. Andmeid esitavad järgmised riigiasutused: siseministeerium, hädaolukordade ministeerium, tervishoiuministeerium, Rosavtodor ja Avtodor ning mitmed teised. Täitevasutuste koostoimimise kord veebilehe kujundamisel ja kasutamisel on sätestatud valitsuse 9. septembri 2023. aasta määruses nr 893.

Sait sisaldab ka tagasisidemehhanismi liiklejatele. Kasutajad saavad liiklusega seotud teabest teatada algatuste jaotise kaudu. Algatuste autorite autoriseerimine toimub ühtse identifitseerimis- ja autentimissüsteemi USIA kaudu, mida kasutatakse ka ühtses riigiteenuste portaalis. ESIAs on nüüdseks registreeritud üle 32 miljoni inimese. Ressurss on kavas kasutusele võtta 2023. aasta oktoobris.

Tabletid

Hinda seda artiklit
( Ei ole veel hinnanguid )
Lippmaa Rebane

Tere! Olen Lippmaa Rebane, kogenud nõustaja kodumasinate valdkonnas. Aastate jooksul omandatud kogemuste najal soovin jagada teiega väärtuslikke teadmisi ja nippe seoses kodumasinatega.

Lisa kommentaarid

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: